Tájékoztató

Tájékoztatjuk Szarvas Város Barátainak Köre Tagjait, hogy Közhasznú Egyesületünk, 2019. évi mérlegzáró, új alapszabályt elfogadó és tisztújító közgyűlését 2020. július 25-én (szombat) 10.00 órai kezdettel tartja.
Helyszíne: Árpád Szálló díszterme
Regisztráció: 9 órától

A közgyűlés napirendje:

 1. AzElnökség beszámolója a Baráti Kör 2019. évi tevékenységéről
  Előadó: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna elnök
 2. Az SZVBK 2019 évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, mérleg, eredménykimutatás, a közhasznúsági és kiegészítő melléklet megtárgyalása és elfogadása
  Előadó: Győző Jánosné a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
 3. Az SZVBK 2019. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló Ellenőrző Bizottsági jelentés megtárgyalása és elfogadása
  Előadó:Kovács Istvánné az Ellenőrző Bizottság elnöke
 4. Az SZVBK 2020. évi gazdálkodási tervének ismertetése
  Előadó: Győző Jánosné a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
 5. Tájékoztatás az „ÍZelítő Szarvasból– Népi gasztronómiához kapcsolódó programok szervezése” című nyertes európai uniós pályázat megvalósításának állásáról
  Előadó:Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna SZVBK elnök
 6. Az SZVBK új Alapszabály-tervezetének megvitatása és elfogadása
  Előadó: Bődi János társelnök
 7. Az SZVBK Jelölő Bizottságának beszámolója a jelölésekről
  Előadó:dr. Lipcsei Imre, aJelölő Bizottság elnöke
 8. Vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
 9. A megválasztott elnök zárszava
 10. Egyebek
  – A napirendi témák előterjesztései a jelen meghívó elválaszthatatlan részét képezik Tagjaink e-mailen megkapták, e-mailcím hiányában postai úton, illetve a Közgyűlésen korlátozott számban nyomtatott formában is elérhető .
  – A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2020. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig megfizette.
  – A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele az ülésen megjelent.
  – Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés – a megjelentek aránya miatt – nem határozatképes, úgy a közgyűlés változatlan napirenddel és helyszínnel
  – 2020. július 25-én (szombat) 10.30 órára
  ismételten összehívásra kerül, s ennek lehetőségéről az érintetteket ezúton tájékoztatjuk.
  – A változatlan napirenddel összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A napirendi pontok fontosságára tekintettel személyes megjelenésére feltétlenül számítunk.

Szarvas, 2020. július 14.

Tisztelettel: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna elnök