Pályázat

„ÍZelítő Szarvasból” – Népi gasztronómiához kapcsolódó programok szervezése

  • Kedvezményezett neve: Szarvas Város Barátainak Köre
  • A szerződött támogatás összege: 4 851 566
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100%.
  • A projekt tervezett befejezése: 2021.02.28.
  • Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00299.

Projektünk célja egy olyan komplex rendezvénysorozat megvalósítása, amellyel be tudjuk mutatni a helyi gasztronómiai értékeket, és a hagyományos, szarvasi ételeken keresztül meg tudjuk szólítani a fiatalokat, a helyi lakosokat, és érdekeltté tudjuk tenni őket a helyi értékek megőrzésében és a hagyományok ápolásában. További célunk a helyi szinten felhalmozott, évszázados gasztrokulturális tudásanyag átörökítése a következő generációk számára, és a régi receptek, ételkészítési módszerek közérthető módon történő átadása, terjesztése a hagyományok hosszú távú fenntartása, megmaradása érdekében. Szintén cél a helyi turizmus fellendítése, és innovatív eszközökkel a helyi örökségápolás megvalósítása. Emellett programjainkkal csökkenteni akarjuk a kisebbségek elszigeteltségét, be kívánjuk vonni a helyi lakosokat a szabadidő hasznos eltöltését célzó, alulról szerveződő rendezvények megvalósításába, amellyel közösségépítő hatást is szeretnénk elérni.

A projekt részeként 6 db rendezvény megvalósítására kerül sor, amelynek végén egy szarvasi szakácskönyv fog elkészülni.

A rendezvényhez kapcsolódóan a következőket szerezzük be: kerti és beltéri bútorok, projektor, vetítővászon, laptop.

Szolgáltatásként a következőket szerezzük be: szakmai megalapozó tanulmány, könyvkiadás, szerkesztés és sokszorosítás, ajándéktárgyak elkészíttetése, szakmai bemutató.

Tervezett eredményeink: 6 db önálló rendezvény, 1 db szakácskönyv 500 példányban, 120 fő résztvevő az eseményeinken összesen, 10 gyakorlaton résztvevő diák az első rendezvényen, továbbá kb. 100 kg megfőzött szarvasi hagyományos étel. A projekt fenntartása könyvek közzétételével lesz elérhető és fenntartható.

A projekt európai uniós forrásból, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. “Befektetés a jövőbe”