Szarvas Város Barátainak Köre tagjai részére

Kedves Barátaim!

A Kormány 3/2021. (I. 8.) rendeletével 2021. február 1-ig meghosszabbította a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket. Így november 11-étől továbbra is az általános rendezvénytilalom maradt hatályban és a tilalom ideje alatt bármilyen rendezvényt szervezni, tartani vagy azon részt venni továbbra is tilos. Ebben a bizonytalanságban a jövőre nézve ma még nagyon nehéz konkrét programokat tervezni. Amikor beindulhat újra az élet, ezt természetesen azonnal megtesszük. Szeretném megcsillantani a reményt, hogy egyszer csak eljön a személyes találkozásaink ideje és újra együtt lehetünk.

Addig is egyesületünk 2020. december 31-én az alapszabályunk szerinti tagdíjfizetéssel igazolt taglétszámáról, a kitüntetési szabályzatunk szerinti javaslattételről , a tagdíjfizetési kötelezettségről, valamint az szja 1 %-a felajánlásáról szeretnék ezúton tájékoztatást adni.

  1. Tájékoztató Szarvas Város Barátainak Köre egyesület 2020. év végi záró létszámáról:

Egyesületünk 2020. július 25-i tisztújító közgyűlésének az időpontjában 254 fő volt a szavazásra jogosult, vagyis az addig tagdíját megfizető tagok száma. Azt követően október 31-ig még 11-en fizettek. Az új alapszabályunk szerint 46 tagnak október 31-én felszólítás került kiküldésre, melynek eredményeként 26 fő december 31-ig megfizetteévi tagdíját, 20 tagunk viszont a felszólítás után sem fizetett. Nekik az alapszabály szerint megszűnt a tagsági viszonyuk, melyről azóta már megkapták az értesítést is. 5 fő új tagként kérte a felvételét és tagdíját is megfizette. Így  2020. december 31-ével (254+11+26+5)=296 fő volt egyesületünk (effektív) valóságos tagjainak a száma. Azóta (január 11-én) sajnos elhunyt Körmendi Erzsébet.

2. Javaslatkérés „Szarvasért Emlékplakett” és Emléklap 2021. évi adományozására:

Szarvas Város Barátainak Köre Kitüntetési Szabályzata szerint a „Szarvasért Emlékplakett” bronz, ezüst és arany fokozatai és az emléklapok évente hagyományosan a minden évben megrendezésre kerülő bálban kerülnek átadásra, amelyre már jó előre fel kell készülnünk és amelyet lehetőség szerint mielőbb szeretnénk meg is rendezni.

A „Szarvasért Emlékplakett” fokozataira csak Szarvas Város Barátainak Köre csatolt listán szereplő tagjai tehetnek javaslatot. Az érvényes javaslattételnek e-mail-ben kell megtörténnie és az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

  • A javasolt személy neve:
  • A javasolt személy lakcíme:
  • A javasolt személy életkora:
  • A javasolt fokozat:
  • A javaslat indoklása (röviden):
  • A javaslattevő személy neve:
  • A javaslattevő személy telefonszáma:

Javaslattételi határidő: 2021. február 16-án 24 óra.

E-mail cím: bodijanos@szarvas.hu

3. Tájékoztató tagdíj fizetéséről:

Alapszabályunk szerint a tag kötelezettsége a tagdíjat minden év március 31-ig az egyesület OTP Banknál vezetett 11733058-20008316-00000000 számú bankszámlájára átutalás útján megfizetni. A tagdíj átutalással közeli hozzátartozó (házastárs, gyermek, testvér) közreműködésével vagy készpénzben bármelyik OTP fiókban is befizethető. Ha valaki ezt mégsem tudja valamiért megtenni, abban a rendkívüli esetben készpénzben előzetes telefonegyeztetés után Szarvason Rafajné Varga Mária elnökségi tagnál (mobil: + 36 20 541 4197), Budapesten pedig Pálos Béla elnökségi tagnál, a budapesti csoport vezetőjénél (mobil: + 36 20 358 7876) is megfizetheti. Az éves tagdíj 2020. január 1-től aktív keresőnek 3 000,- Ft, nyugdíjasnak 2 000,- Ft.

4. Kérés az szja 1 %-a felajánlására:

Az szja 1 %-os felajánlásáról március 15-től a 2020-as személyijövedelemadó-bevallás jóváhagyásával együtt célszerű rendelkezni. Ez az 1 %-os felajánlás egy fontos mutatója az egyesület társadalmi támogatottságának, ezért kérem személyi jövedelemadót fizető tagjainkat, rokonaikat, ismerőseiket, barátaikat, hogy éljenek a legegyszerűbb módon elektronikusan vagy akár papír alapon e felajánlás lehetőségével. Ha kell, ehhez személyesen én is szívesen nyújtok segítséget.

Szarvas Város Barátainak Köre adószáma: 19052414-1-04

Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő!

Várom szíves észrevételeiteket, kéréseiteket, kérdéseiteket, ötleteiteket, javaslataitokat!

Köszönettel és üdvözlettel:

Bődi János elnök

Szarvas Város Barátainak Köre

e-mail: bodijanos@szarvas.hu

mobil: + 36 30 967 7946