Kitüntetési Szabályzat

 
 

 KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

„Szarvasért Emlékplakett”

és Emléklap

Szarvas Város Barátainak Köre

 

 

 1. ALAPÍTÁS ÉVE: 1999.

 

 1. ALAPÍTÓ: Szarvas Város Barátainak Köre

 

 1. AZ EMÉKPLAKETT

Nemesfémből (bronz, ezüst, arany) készül, sorszámozott „Szarvasért Emlékplakett” és az átadást tanúsító okirat.

A plakett előlapján látható felirat: „Szarvas Város Barátainak Köre–Szarvas”

grafika: A Baráti Kör címere, körülötte a felirat.

A plakett hátlapján sorszámot, valamint a díjazott nevét kell feltüntetni.

 1. AZ EMLÉKPLAKETT ÉS EMLÉKLAP CÉLJA

Szarvas Város Barátainak Köre Alapszabályával összhangban a „Szarvasért Emlékplakett”-et azon személyek kaphatják, akik kiemelkedő eredményt értek el az adományozási jogcímek valamelyikében, ezzel is segítve Szarvas városának fejlődését és minél szélesebb körű ismeretségét, elismertségét.

 1. RENDSZERESSÉG

„Szarvasért Emlékplakett” évente kerül átadásra. Minden jelölt (az átadás évétől függetlenül) csak egyszer kaphat meg egy fokozatot. Az alapítást (1999.) kővető első átadás során a javaslatok az elmúlt 10 évből fogadhatók el (1989-2000.).

 1. AZ EMLÉKLPLAKETT –EMLÉKLAP FOKOZATAI

Minden egyes fokozat sorszámozott, amely sorszámot az emlékplakettel együtt átadott

tanúsító okiraton és a mindenkor átadott plaketteket nyilvántartó könyvben, az „Adományozói könyv”-ben is fel kell tüntetni.

6.1.  EMLÉKLAP

6.2.  BRONZ FOKOZAT

Az emlékplakett alap fokozata.

6.3.  EZÜST FOKOZAT

Az emlékplakett középső fokozata.

6.4.  ARANY FOKOZAT

Az emlékplakett felső fokozata. Ez a fokozat az alapítók határozata szerint nem kerül évente kiadásra, csak különösen indokolt (pl.: életműdíj) esetekben.

 1. ADOMÁNYOZÓI KÖNYV

Ezen könyvben minden egyes díjazott esetében fel kell tüntetni az alábbiakat:

 1. Díjazás éve
 2. Díjazott neve
 3. Díjazott születési éve, méltatása
 4. Díj fokozata
 5. Díj sorszáma

 

 1. ADOMÁNYOZÁSI JOGCÍMEK

Minden fokozatból csak az itt felsorolt jogcímek és darabszám alapján adható emlékplakett. Amennyiben egyes jogcímre az adott évben nincs jóváhagyott jelölt, úgy azt az emlékplakettet nem ítéli oda az elnökség.

8.1.  EMLÉKLAP

A város területén működő közép-, és felsőoktatási intézmények bármelyikében tanuló nappali tagozatos diákok közül valamely országos szintű tanulmányi – , szakmai-vagy sportversenyen elért legmagasabb helyezés. Ezzel nem kevesebb mint 10.000,-(Tízezer)forint értékű könyvutalvány jár.

8.2.  BRONZ FOKOZAT

/Jogcímenként egy-egy darab, legfeljebb 6 (hat)./

8.3.  EZÜST FOKOZAT

(Jogcímenként egy -egy darab, legfeljebb 3 (három)./

8.4.   BRONZ ÉS EZÜST FOKOZAT

/Vagy bronz vagy ezüst fokozatra jelölhető, a maximális darabszámok figyelembe vételével. /

 1. A város területén élő személy vagy működő szervezet, amely valamely országos kulturális vagy művészeti megmérettetésen a legmagasabb helyezést érte el.
 2. A város területén élő személy vagy működő szervezet, amely valamely országos sportmegmérettetésen a legmagasabb helyezést érte el.
 3. A város és környékének építése és szépítése, idegenforgalma érdekében kifejtett kimagasló tevékenység.
 4. Szarvas Város Barátainak Köre érdekében kifejtett kimagasló tevékenység.
 5. Szarvas város egésze érdekében, huzamosabb időn át kiemelkedő közéleti tevékenységetkifejtő személy.
 6. Egyéb, a beérkezett javaslatok alapján az elnökség által megítélt díj.

8.5.  ARANY FOKOZAT

Kizárólag kivételes esetben adható, például életműdíjként.

8.6.  Posztumusz emlékplakett

A posztumusz emlékplakett azokban az esetekben ítélhető meg, ha valaki a tevékenysége folytán az adományozási jogcímekben foglalt feltételeknek megfelel és várhatóan a fokozatok valamelyikét életében megkapta volna, de abban a halála megakadályozta.

 1. JAVASLATTEVŐK

Minden egyes fokozatra csak a Szarvas Város Barátainak Köre adott évében igazolt tagjai tehetnek javaslatot. A javaslattételnek írásban kell megtörténnie, az alábbi részleteket tartalmazva:

 1. A javasolt személy neve
 2. A javasolt személy lakcíme (lehetőleg)
 3. A javasolt személy életkora
 4. A javasolt fokozat
 5. A javaslat indoklása (röviden)
 6. A javaslattevő személy neve
 7. A javaslattevő személy lakcíme
 8. A javaslattevő személy telefonszáma

A Szarvas Város Barátainak Köre hivatalban lévő elnökségének kötelessége felhívni a

tagságot javaslattételre. A felhívás költségeit a Baráti Kör költségvetéséből kell finanszírozni.

Határidő: az átadási ünnepséget megelőző 2 hónap.

 1. AZ EMLÉKPLAKETT ÉS EMLÉKLAP MEGÍTÉLÉSE

A beérkezett javaslatok alapján a konkrét díjakat a Szarvas Város Barátainak Köre hivatalban lévő elnöksége ítéli oda, a legtöbb javaslatot kapott jelöltek közül választva. A díjazás indoklása nyilvános, azt a díjátadási ünnepségen röviden, szóban is el kell mondani.

Határidő: az átadási ünnepséget megelőző 1 hónap.

A díjazottak névsorát a díjátadás után nyilvánosságra kell hozni, feltüntetve nevüket, díjuk fokozatát és annak rövid indoklását. A közzétételt egy (esetleg több) helyi érdekeltségű újságban kell megtenni. A közzététel költségeit a Baráti Kör költségvetéséből kell finanszírozni.

 1. KÖLTSÉGEK

Az emlékplakett, az Emléklap, és az átadást tanúsító okirat előállítási költségei, valamint a 8.1.fejezet l. pontjában leírt jutalom fedezetét a Szarvas Város Barátainak Köre költségvetése  biztosítja.

 1. AZ ÁTADÁS HELYSZÍNE

A hagyományosan minden év kezdetén megrendezett bálon kerül átadásra, a rendezvény első harmadában. Amennyiben ezen ünnepség nem kerül megrendezésre, úgy Szarvas Város Barátainak Köre elnökségének feladata a díjak átadásáról gondoskodni.

 1. AZ ÁTADÓ(K)

A „Szarvasért Emlékplakett”-et a Szarvas Város Barátainak Köre elnöksége adja át.

 1. Módosítás

Az eredeti Kitüntetési Szabályzat jelen módosítását a Baráti Kör Közgyűlése, 2014. február 22-én hagyta jóvá.

 

Szarvas, 2014. február 22.

Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna
e l n ö k
Szarvas Város Barátainak Köre