MILYEN BARÁTI KÖRT SZERETNÉK

MILYEN BARÁTI KÖRT SZERETNÉK?!

1. Szarvas Város Barátainak Köre tagjai legyenek öntudatos, lokálpatrióta polgárok, akik az alapvető polgári értékek mentén tevékenykednek.

2. A polgári érték nem anyagi, vagyoni, hanem egy erkölcsi kategória, viselkedési norma.

3. Civil szervezet = polgári közösség; a polgárok egyenlőségén alapuló, egymással együttműködésre, aktivitásra és kezdeményezésre képes közösséget szeretnék.

4. Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek is terhelik.

5. Az elnökség döntéseit a demokratikus szabályok betartásával, közösségi módon, érdemi vitát követően hozza meg, a tagságot pedig minél szélesebb körben vonja be döntéseinek az előkészítésébe.

6. „Egynek minden nehéz, soknak semmi nem lehetetlen.” (Mondta a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István)

7. A tag tagsági viszonyából eredő elemi kötelessége a tagdíjfizetés teljesítése.

8. A közösség magatartása legyen jogszerű, a jogszabályok és az alapszabály szerint működjünk.

9. Nemcsak az írott törvényeket kell betartani, hanem az íratlan etikai és udvariassági szabályokat is.

10. Az elnökség biztosítsa az átláthatóságot döntéseinek meghozatala és pénzügyeinek intézése során.

11. Polgári értékrendi alapokra helyezve, tisztességes módon működő igazi közösségként kapcsolatainkat az együttműködés jellemezze.

12. Az udvariasság alapvető követelménye legyen a pontosság.

13. A korrektség mások jogos érdekeinek a tiszteletben tartását jelentse.

14. A szavatartóság legyen egy írásba nem foglalt, az adott szóra épülő, hallgatólagos megállapodás, az adott szó, vagy ígéret megtartása (gentlemen’s agreement).

15. Karácsonyi jótékonysági vásár csak a legfontosabb adó- és munkaügyi szabályok betartásával rendezhető. Ezek a nyugta-, vagy a számlaadási kötelezettség teljesítése, online pénztárgép, bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentése, írásba foglalt munkaszerződés, az árukészlet eredetének dokumentálása.

16. Úgy gondolkodjunk a jótékonyságról, hogy minél ésszerűbben adjunk. Ne azért adakozzunk, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Egy jótékonysági, adományozási projekt sikeréhez nagyobb körre kiható, jelentős közösségi eseményt, rendezvényt kell kitalálnunk.

17. Tudomásul kell venni, hogy mindennek ára van, semmi nincs ingyen és meg kell tanulnunk ezzel együtt élni!

18. Az egyesület alapszabályában foglalt célokat folytató tevékenységeket többet kell végeznünk.

19. Közösségünk tagja legyen képes a saját személyes érdekeit a közösség érdekei mögé sorolni.

20. Ki hány éves, kevésbé fontos, minthogy hány évesnek érzi magát, mennyi energia van benne. („Kazal László: Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.)

 

Köszönöm, hogy meghallgattatok!

Bődi János elnök

Szarvas Város Barátainak Köre